•  Анысы шулай шулаен да Тартып җибәр кураең!
  •  Барабан каксалар, барабан артыннан; Кубыз тартсалар, кубыз артыннан.
  •  Барабан таяк ала, барабанчы акча ала.
  •  Гармунсыз клуб, Лампасыз куык.
  •  Гармунчы назлы булыр.
  •  Думбыра туй төшкән өйгә килешер.
  •  Думбырачы думбырачыны күрсә, кылы өзелә, ди.
  •  Музыканы хайваннар да яраталар.
  •  Ни думбыра белмәгән, Ни сызгыра белмәгән.
  •  Эчең пошса, музыка уйна, Уйный белмәсәң, уйнаганны тыңла!