•  Акылың булса, акылга ияр, Акылың җитмәсә, мәкальгә ияр.
 •  Амбар төбендә икмәк бар, Картлар сүзендә хикмәт бар.
 •  Аталар сүзе — акылның үзе.
 •  Атаң әйтсә алдамас, Мыкый мәкаль аңламас.
 •  Атаңның сакал-мыегы кыек булса да, әйткән мәкале кыек түгел.
 •  Атаң сүзенә колак сал, Мәкаль әйтсә язып ал.
 •  Борынгылар әйткән сүз китапның эчендә дә түгел, тышында да түгел.
 •  Әйтем — сүзнең бизәге, Мәкаль — сүзнең җиләге.
 •  Камчат күрсәң атып ал, Мәкаль сүзне отып кал!
 •  Картлар сүзен капчыкка сал, Яшьләрнекен янчыкка сал.
 •  Олының сүзен оекка кыстыр.
 •  Картлар сүзен кар басмас.
 •  Мәкаль җыймыйм, акыл җыям.
 •  Мәкальне бабаң чыгармый, заман чыгара.
 •  Мәкаль сакалдан олырак.
 •  Мәкальсез сүз — тозсыз аш.
 •  Мыектан олы сакал бар, Сүз төбендә мәкаль бар.
 •  Сүзнең тозы мәкаль.
 •  Сылтаусыз мәкаль дә әйтелми.
 •  Тоз ашның тәмен китерсә, Мәкаль сүз ямен китерер.
 •  Хәлвәнең әлбәсе бар, Картлар әйткәннең мәгънәсе бар.
 •  Хикмәт бабаңның сакалында түгел, мәкалендә.