• Ана дигән хәзинә.
 • Анасыз корт бал җыймас, бал җыйса да мул җыймас.
 • Анасыз корт ил булмас.
 • Әни суккан авыртмый.
 • Туган ана бер, туган Ватан бер.
 • Үз анаңны яратсан, минекен мыскыл итмә.
 • Өйнең яме ана белән.
 • Әнкәм йорты алтын бишек.
 • Йорт анасы белән корт анасы бер.
 • Мең нәнкә дә бер әнкәне алыштыра алмас.
 • Ана өчен уч төбендә тәбә куырсаң да бурычыңны кайтара алмассың.
 • Анаң хәзерче булса да аңардан китмә.
 • Ана яхшылыгын авырсан белерсең.
 • Анасына өргән эт бүре авызына төшәр.
 • Үз анасын зурлаган, кеше анасын хурламас.
 • Ана — шәфкать диңгезе.