•  Ата белеге белән адәм адәм булмас, әгәр үзе белмәсә.
 •  Аю беләгенә ышана, Адәм белегенә ышана.
 •  Белем белен ашата.
 •  Белемдә бәхет, Белемсезгә дөнья ләхет.
 •  Белемдә көч.
 •  Белем йөрәккә куәт.
 •  Белемлекнең чиге юк.
 •  Белем тәҗрибәдән туа.
 •  Белем һәр куркынычны җиңә.
 •  Беләктән белек көчле.
 •  Белем — нур, белмәү — хур.
 •  Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә.
 •  Дөньяда иң зур байлык — белем.
 •  Дөнья яктыра көн белән, Адәм яктыра белем белән.
 •  Җиде йортның телен бел, Җиде төрле белем бел.
 •  Икми иген шытмас, Өйрәнми белем йокмас.
 •  Яшьлегеңдә белем ал, картайганда сарыф кыл (тот, куллан).
 •  Кул кыла алмаганны, белем кыла.
 •  Акыл — тузмас кием, Гыйлем — корымас кое.
 •  Ачыйк күзебезне, хур итмәсеннәр үзебезне.
 •  Бу заманда гыйлемсез, фәнсез кеше — җансыз-тәнсез кеше.
 •  Гыйлем — акылның яртысы.
 •  Гыйлем алу — инә белән кое казу.
 •  Гыйлем — ау, Язу — бау.
 •  Гыйлем ашарга сорамас, ашарга бирер.
 •  Гыйлем булмаганда, бар акыл да юк була.
 •  Гыйлем дәрәҗәсе — дәрәҗәләрнең иң олысы.
 •  Гыйлем китапның эчендә дә, тышында да була.
 •  Гыйлемнән башка гамәлең юк, Әйләнергә дә әмәлең юк.
 •  Гыйлемнән зур хәзинә юк.
 •  Гыйлем өйрәнү — бишектән ләхеткә чаклы.
 •  Гыйлемсез бер яши, Гыйлемле мең яши.
 •  Дөньяны яуларга омтылма, аның гыйлемен яуларга омтыл.
 •  Дөнья тулы гыйлем, Башыңда калганы белем.
 •  Адәм баласы көмеш, Гыйлеме булса — алтын.
 •  Җирнең нуры кояш, кешенең нуры гыйлем.
 •  Син карышмасаң, гыйлем карышмый.
 •