•  Атай гыйлеме белән галим булып булмый.
  •  Галим белгәнен әйтер, Ахмак җиңгәнен әйтер.
  •  Галим булу җиңел, адәм булу читен.
  •  Галим булсаң, галәм синеке.
  •  Галим булып кем туган?
  •  Галим кешене кадерләргә онытма!
  •  Галимнең күңеле океан диңгезе.
  •  Галимнең сүзе гомерең үткәнче, Наданның сүзе ишектән чыкканчы.
  •  Галим үләр — сүзе калыр, Йөргән җирендә эзе калыр.
  •  Кеше яңлыша-яңлыша галим булыр.