•  Безне адәм иткән — уку, Адәмне алга илткән — уку.
 •  Гыйлем акчага килми, тырышлык белән килә.
 •  Ерактагы укып беленә, якындагы күренә.
 •  Заман хәзер шундый заман: Укымаган эттән яман.
 •  Күп укыган күп белер.
 •  Кояш җирне яктырта, уку мине.
 •  Уйламый уку — аңгыралык, Укыганда икенчене уйлау — саңгыраулык.
 •  Уку — күңел нуры, Укымый калган — кеше хуры.
 •  Уку каты булса да җимеше татлы.
 •  Уку — очкан кош, Язу — тозак.
 •  Укусыз белем юк, Белемсез көнең юк,
 •  Уку төбе — туку (кат-кат әйтеп күңелгә сеңдерү).
 •  Укы да бел, уйна да көл, Уйнавын уйна, Йомышны да уйла.
 •  Укыдым дип әйтмә, аңладым дип әйт.
 •  Укып белү бер башка, Күреп белү бер башка.
 •  Укысаң белерсең, Укымасаң бөләрсең.
 •  Эшләми укуның кадерен белмәсәң, эшли-эшли укырсың!
 •  Аюга акыл өйрәткән таяк, Аңкауга (аңгыра) акыл өйрәткән сабак.
 •  Бүгенге сабакны белмәсәң, иртәгәге сабакны бигрәк тә белмәссең.
 •  Кайда мәктәп ачылса — анда төрмә бикләнә.
 •  Мокытны кырык ел укыт — барыбер мокыт.
 •  Табак килсә, сабак куй, Сабак килсә, табак куй (аш табынга килгәч, уку белән ашауны бутап йөрмәскә).
 •  Тук корсак сабакка чукрак.
 •  Уйна да көл, әмма сабагыңны бел.
 •  Ялкау шәкертнең китабы керләнми.