•  Бер укыган кешегә ике укымаганны бирсәләр дә алучы юк.
  •  Бүләк зур булмас, Укыган кеше хур булмас.
  •  Күп яшәгән ни белер, Күп укыган — шул белер.
  •  Укыган ил узар, Укымаган ил тузар.
  •  Укыганмы? — димә, укыганын күңелеңә тукыганмы? — диген.
  •  Укыганның бите — көн, Укымаганның бите — күн.
  •  Укыган укыр, Укымаган күрә сукыр.
  •  Укыган уңар, Укымаган туңар.
  •  Укымаган бер телле, Укыган ике телле.
  •  Укымаган күзлене укыган сукыр җиңгән.