•  Акка кара төшсә югалмый.
 •  Ат җитмәс җиргә хат җитәр.
 •  Бармак белән каткан җирне казып булмый, Әлифбасыз (алфавитсыз) язып булмый (Г. Тукайдан мәкальләшкән).
 •  Бирге урамда язганын аргы урамда үзе дә танымаган.
 •  Әйткән сүз очар җилгә, Кул белән кәгазь калыр илгә (язган сүз калыр илгә, диләр).
 •  Кәгазь — дәрья, каләм — көймә.
 •  Кәгазьнең йөзен агарткан кара язу.
 •  Каз канаты кавырсын, Хаты килсә алырсың.
 •  Каләм белән язганны кылыч белән дә боза алмассың.
 •  Каләм кылычтан үткен.
 •  Каләм өйрән, каләм изгегә тартыр; Каләм тоткан кешенең зиһене артыр.
 •  Каләм тоткан әрәм булмас.
 •  Өч наданга алмашынмас бер язу белгән кеше; Мәгърифәт эстәр, иренмәс һич кеше булган кеше (Г. Тукайдан мәкальләшкән).
 •  Ун кат укы, бер кат яз.
 •  Яза-яза язу остасы булалар.