• Ай саен бәйрәм булмас, Көн саен туй булмас.
  • Бер сезнең урамда бәйрәм булса, Бер безнең урамда бәйрәм булыр.
  • Бәйрәм ашы — кара-каршы.
  • Бәйрәмдә ачка үлгән, Челләдә катып үлгән.
  • Көн дә бәйрәм, көн дә туй, Көн дә уен, көн дә сый.
  •  Көн дә, көн дә бәйрәм булмый.