•  Алышсаң, атаң булса да ек.
 •  Аргамак алын бирмәс.
 •  Асылсаң биеккә, Егылсаң мәйданга!
 •  Ишәк белән ат узышмас.
 •  Аты яман алдан чабар.
 •  Батыр батыр белән алышыр.
 •  Батыр бирешсә дә, көрәшмичә мәйданны бирмәс.
 •  Батыр булсаң, көрәш! Батырлыгыңны мәйданда сынат.
 •  Беләкле берне егар, Йөрәкле меңне егар.
 •  Ишәк ишәктән калса, колагын кис.
 •  Егет мәйданда билгеле булыр.
 •  Егылганга йодрык.
 •  Егылган егылганны сөяр.
 •  Егылган көрәштән туймас.
 •  Егылганны екма, Түнгәнне түнкәрмә.
 •  Егылган янтайганнан көлә, имеш.
 •  Егылмаган калыкмас.
 •  Егылсаң җирдән түбән китмәссең.
 •  Егылсаң җиргә ябыш!
 •  Егылсаң җир күтәрер.
 •  Җырламас идем, сабантуе җырлата.
 •  Йөздән йөгерек, меңнән толпар чыгар.
 •  Олы белән кечене өләшкән белер, Көчле белән көчсезне көрәшкән белер.
 •  Икәү көрәшсә, берәү егар.
 •  Көрәшә белмәгән егылыр.
 •  Көрәш корбансыз булмый.
 •  Көрәшсәң көчлегә чык, Егылсаң да һөнәрен отып калырсың.
 •  Көчең барда көрәшеп кал, Җегәрең барда ярышып кал!
 •  Көч белән көрәшәләр, Сол (ысул) белән егалар.
 •  Көчле белән көрәшсәң, Алдан элек көчең җый.
 •  Коры көчкә ышанма, көрәшә белмәгән билсез калыр.
 •  Кызыл йомырка көнендә кыйбат.
 •  Мин көчле дип аю белән көрәшмиләр.
 •  Сабантуе сары алтын.
 •  Сабантуе бер көн, Кырык коймак бер тиен.
 •  Табаны кызганчы тай узар, Табаны кызса ат узар.
 •  Ташбака куянны узган.
 •  Тимер сандалда, батыр мәйданда чыныга.
 •  Чабыш аты чапмый түзә алмый.
 •  Чабышкы алын бирсә, ялын кис!
 •  Чабышкыга чабышкы янында камчы кирәкми.
 •  Чабышкы мәйданда чапмый тынмас.
 •  Чабышкыны камчы чаптырмый, көнчелек чаптыра.
 •  Чабышкы сабан туен алдан сизә.
 •  Чабышкы сабан туенда чапмый торса, тамактан калыр.
 •  Чапкан узар, яткан калыр, йөгергән алыр.
 •  Яз булгач, торна туган суына, Адәм сабан туена.
 •  Ялгыз атлы ярышчы, Яргак тунлы көрәшче.
 •  Ялгыз чапкан ат йөгерек.
 •  Яхшы ат бәйгедә үләр.