•  Авызың тулы кара кан булса да, кеше алдында төкермә!
 •  Акылсыз авызны ачарга ачкыч кирәкми.
 •  Ачма. серең дустыңа, Дустыңның да дусты бар, Ул да сөйләр дустына.
 •  Бака да бакылдамый торсам, ярылам, дигән.
 •  Башым ярылса, бүрек эчендә, Кулым сынса, җиң эчендә!
 •  Әйтмәгәнне кем белә? Ачмаганны кем күрә?
 •  Ачмыйм, кем күрсен, сөйләмим, кем белсен?
 •  Ачмасаң күренми, сөйләмәсәң беленми.
 •  Ике арадагы сер икенең бере үлсә генә ачыла.
 •  Иләктә су тормый, Ахмакта сүз тормый.
 •  Ишеткәнең ишеткән урында калсын.
 •  Кан коссаң да сереңне белгертмә!
 •  Салган шикәр күренми, Эчтән тынган беленми.
 •  Сер дусты күп булыр, Сер тотканы дус булыр.
 •  Сереңне бер генә кешегә сөйлә, Киңәшеңне мең кешегә сөйлә.
 •  Сыртың сынса да, сереңне бирмә!
 •  Урам сүзсез булмас, Урман колаксыз булмас.
 •  Утыз тештән чыккан утыз илгә җәелә.
 •  Урман — авыз, кыр — колак, күл — күз.
 •  Урманда да сукмак бар, Агачта да колак бар.
 •  Үз-үзеңне сынатма!
 •  Үлә торсаң да үрә тор!
 •  Эчеңдә ут кайнаса да, борыныңнан төтен чыгарма!
 •  Ятларга сереңне белдермә!
 •  Яумасаң да күкрә!