Мәкальләрнең эчтәлегендә тормышның барлык яклары, катлаулы тарихи-иҗтимагый мөнәсәбәтләдән алып гади көнкүреш детальләренә кадәр, бик тулы чагылыш тапкан. 

   Сүзне сөйләшә белү һәм сөйләмдәге әдәп кагыйдәләре турында да татар халыкы матур мәкальләр әйтеп калдырган. Биредә сез шул темага кагылышлы мәкальләрне таба алырсыз.