•  Балыкчы итәгенә гөмбә төяп кайтканда, "шәп каптымы?" дип сорамыйлар.
 •  Былтыр кысканга, быел кычкырмыйлар.
 •  Вакытсыз кычкырган әтәчнең башын кисәләр.
 •  Вакытсыз сөйләмә, Питрау күкесе булырсың. (Питрауда күке сакауланудан.)
 •  Әйтер идем сүз, Авызым, син түз!
 •  Әлеге дә баягы, Сез үзегез каягы?
 •  Яшьне ат базарында сорыйлар.
 •  Кеше туй сөйләгәндә, ул җеназа сөйләгән.
 •  Кирәксез сүзне дөрес булса да сөйләмә.
 •  Өч көннән соң: "Исәнме, кодагый!"
 •  Сүзгә сүз килгәндә сөйләмәсә, анасы үлә, ди.
 •  Сүз уңае килгәндә, Сүтегеңне ямап кал!
 •  Тимерне кызуында сук, Сүзне кызуында әйт!
 •  Һәрбер сүзнең урыны бар.
 •  Сүзнең башыннан элек төбен уйла.