• Авыз эчендә ботка пешермә.
 • Аңламый әйтмә,
 • Карамый бакма.
 • Бар белгәнең сөләргә ашыкма.
 • Бер әйткәнне ике әйтмә.
 • Белмиенчә сөйләгәнче, белгәннең сүзен тыңлау яхшы.
 • Әүвәл уйла аннан сөйлә.
 • Җебегән авыздан черегән сүз чыга.
 • Җеп турында сөйләгәч, энәсеннән башлау хәерле.
 • Сөләсәң сүзнең маен чыгар.
 • Сөйли белмәгән авыздан телсез авыз мең артык.
 • Сөйли белгән балык тотар,
 • Сөйли белмәгәнне телсез балык йотар.
 • Сүзен булса түгәрәк сөйлә.
 • Сүз сөйләсән, ашыкма.
 • Үзе күп көлүченең сүзе һичкемне көлдермәс.
 • Чабатаны катласаң, ныгыр;
 • Сүзне катласаң, сүтелер.