• Әдәп башы-тел.
 • Алтыда белгән ана телең алтмышта онытылмас.
 • Сөяксез тел ни димәс.
 • Татлы тел тәхет били.
 • Телгә сак бул!
 • Тел дигән дәрья бар,
 • Дәрья төбендә мәрҗән бар.
 • Белгәннәр чумып алыр,
 • Белмәгән кыры калыр.
 • Тел белән әйтмичә,бармак белән төртеп булмый.
 • Тел ташны эретә.
 • Теле чибәрнең узе чибәр
 • Теле юкны тигәнәк талар.
 • Теле татлының дусы күп.
 • Телеңне тыйсаң тыныч булырсын.
 • Тел-кылыч:тиешсез җирдә тый, тиешле җирдә кый!