•  Авызыңнан тере саескан очырма.
 •  Авызың кыек булса да, туры сөйлә.
 •  Актыкта хаклык җиңә.
 •  Өендә кытаклый, Йомыркасын кешегә кереп сала (ялган вәгъдәгә мисал).
 •  Алдадым, котылдым димә, чыны алдыңа килер.
 •  Алама кешедә сүз тормас.
 •  Алдарга эләкмә, кәкре каенга терәтер.
 •  Алдап алты адым да атлый алмассың.
 •  Алдасаң да тозы булсын.
 •  Алдау золымлык, Алдану ахмаклык.
 •  Алдыйм дигән үзе алданыр.
 •  Аз-аз алдап алдакчы булырсың, Аз-аз урлап угыры булырсың.
 •  Акыллы кеше алданмас та, алдамас та.
 •  Аргы урамда бер ялган сөйләгән, бирге урамда ишетеп үзе ышанган.
 •  Батканда балта бирмәкче иде, тартып чыгаргач, балта сабы да кызганыч.
 •  Бер ялганласаң, икенче чын сүзеңә дә ышанмаслар.
 •  Дөреслекне уен сүз астында әйтү дә яхшы.
 •  Дөреслек өермәдәй көчле: юлындагын себереп үтә.
 •  Дөреслек синең ягыңда булса, кырык мең кеше каршы булса да курыкма.
 •  Дөрес сөйләгән ялгышмый.
 •  Дөрес эш өчен кыю басып тор!
 •  Әйткән сүз — каккан казык.
 •  Йөз бүре күргән, яхшылап караса, эт икән.
 •  Йөз явызлыкны бер дөреслек җиңә.
 •  Ирләрдә сүз бер булыр.
 •  Кәкре линейка белән туры сызып булмый.
 •  Кәкре таяк ерак атмас (таяк белән атып тидерүдән алып әйтелгән).
 •  Кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә.
 •  Кулыңнан килмәгәнгә, телең белән сүз бирмә!
 •  Куянга күптән койрык әйткәннәр дә әле дә юк.
 •  Кыеш агачның ботагы туры булмас.
 •  Кыңгыр утыр, туры сөйлә.
 •  Оста ялганчы дөрес сүз эченә генә ялган кушар.
 •  Рас сүзнең дә урыны бар (рас әйтәм дип тә урынсызга әйтергә ярамый дигәннән).
 •  Суда чакта үгезе, Судан чыккач мөгезе.
 •  Сүз бирергә җитез булма, Сүз үтәргә җитез бул. Сүз бирсәң, чыны белән бир, Пычак бирсәң, кыны белән.
 •  Сүзең үлгәнче үзең үл!
 •  Телсез кеше ялганчыдан артык.
 •  Туры әйткән котылыр, Ялган әйткән тотылыр.
 •  Туры әйт, хәтере калса үзеннән күрер.
 •  Туры кеше кыл кебек калса да өзелми.
 •  Турылык иң яхшы хәйлә.
 •  Турылык үлемнән коткара.
 •  Туры сүзне турыдан әйтмәсәләр, кыектан тидерәләр.
 •  Хаклык атайдан олырак (яки хаклык картлыктан олырак).
 •  Хаклык өчен утка кер, суга төш.
 •  Хаклык өчен үлүче батырлар үлеме белән үләр.
 •  Һәр ачык авызга бер алдаучы бар.
 •  Һәр ишеткәнен сөйләгән ялганчы булыр.
 •  Эрләмәгән, сукмаган, Шыгай, сиңа ыштанлык.
 •  Этне күр — коллыктан җирән, Этне күр — тугырылыкка өйрән!
 •  Ябалак күрмәгәнгә, якты көн гаепле түгел.
 •  Якынга ялган әйтмә, Битең иртән кызарыр, Еракка ялган әйтмә, Кода булса, кыз алыр.
 •  Ялган сөйләп яшәгәнче, рас сөйләп үлгән яхшы.
 •  Ялганчы белән куркак бер бүрек астында торалар.
 •  Ялганчыдан кояш бизгән.
 •  — Ялганчы кем? Һәр ишеткәнен сөйләүче.
 •  Ялганчы күзеннән күренә.
 •  Ялганчы калыр оятка, * Расчы җитәр моратка.
 •  Ялганчының арканы белән коега төшмә.
 •  Ялганчылык — угрылар сыйфаты.
 •  Ялганчының дөрес сүзенә дә ышанма.
 •  Ялганчының йорты янган, берәү дә ышанмаган.
 •  Ялганчының рас сүзе дә зая китәр.
 •  Ялганчы онытчак.
 •  Ялганчы ялганчыны ышандыра алмас.
 •  Яңгырдан соң кояш бар, * Алдаудан соң оят бар.
 •  Яңгырдан соң кояш яндыра, Ялганнан соң оят яндыра.
 •  Яраксыз кешегә сүз әйтсәң, Ярыла-ярыла йортка җәяр.
 •  Яшь чак, җүләр чак, карыйм тәрәзәдән: сарык бүрене ашый.